Wat is een outplacement traject & wat zijn de kosten?

Persoonlijke begeleiding naar het vinden van de juiste baan!

re-integreren

Begeleiding naar een nieuwe baan

Outplacement is de begeleiding die je krijgt bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan als je zelf met ontslag bedreigd wordt.

Het is dus de begeleiding die je krijgt van je oude werkgever naar het vinden van een nieuwe baan buiten de huidige organisatie. Het wordt ook wel ’van werk naar werk’ traject genoemd.

Outplacement wordt dan ook nog al eens ingezet, om de kans op nieuw werk voor de vertrekkende medewerker te vergroten om daarmee werkloosheid te voorkomen.

solliciteren

Ja, ik wil outplacement

Wanneer krijg je een outplacement?

Ontslag of (dreigend) ontslag kan de aanleiding zijn voor een outplacement. Dat kan zijn bij een reorganisatie, arbeidsconflict of dat je baan komt te vervallen of dat de werkgever niet verder met je wil, om welke reden dan ook.

De werkgever is niet wettelijk verplicht een outplacementtraject aan te bieden. Toch heeft het voor zowel de werknemer als werkgever wel voordelen. De werkgever heeft namelijk wel de wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap én voor de werknemer is het fijn zo snel mogelijk, onder begeleiding, iets nieuws én passends te vinden.

Wat is een outplacement traject en re-integratie?

De begrippen outplacement en re-integratie worden nog al eens door elkaar gehaald. Inhoudelijk kan er best overlap zijn, echter de aanleiding is totaal verschillend.

Bij outplacement is er (dreigend) ontslag en moet de medewerker op zoek naar nieuw werk buiten de huidige organisatie.

Bij re-integratie gaat het om een zieke medewerker die zijn of haar vaste werkzaamheden niet meer of tijdelijk niet meer kan uitvoeren. Bij re-integratie word je begeleid in het veranderingsproces van het niet meer werken (door ziekte of arbeidsongeschiktheid) naar een (nieuwe) baan.

Bij outplacement gaat het om gezonde medewerkers die van werk naar werk worden begeleid. Outplacement is niet wettelijk verplicht voor de werkgever. Re-integratie daarentegen is voor de werkgever wel wettelijk verplicht (Wet Verbetering Poortwachter).

Hoe zit het met loopbaanbegeleiding?

Outplacement is de begeleiding naar ander werk vanuit een onvrijwillige situatie. Meestal is er (dreigend) ontslag, als gevolg van reorganisatie, arbeidsconflict of als de werkgever niet verder met je wil. Het is een ‘werk naar werk’ traject, waarin je loopbaan wel onder loep genomen wordt.

Bij loopbaanbegeleiding of loopbaancoaching ben jezelf vaak degene die initiatief neemt om naar je carrière te kijken. Zit je nog wel op de goede plek? Heb je nog genoeg werkplezier? Weet je wat je passie echt is?
Bij loopbaancoaching hoef je niet weg bij je huidige werkgever, het kan natuurlijk wel.

De werkgever wil vaak wel investeren in een loopbaantraject omdat het vaak uitval van ziekte voorkomt, of een bore-out. Het geeft kansen en mogelijkheden voor de werknemer.

Een outplacement wordt (meestal) door een werkgever gefinancierd.

Outplacement … voor wie?

Word je ontslagen of word je met ontslag bedreigd? Er kunnen diverse redenen zijn:

  • Boventalligheid
  • Reorganisatie
  • Fusie
  • Arbeidsconflict
  • Onvrede
  • Vaststellingsovereenkomst

Krijg je een outplacement, neem contact met me op. Tijdens een persoonlijke kennismaking vertel ik wat voor maatwerk ik voor je kan bieden. En misschien is de klik die we moeten hebben wel het belangrijkste in het proces om zo succesvol de passende baan te vinden.

Wat zijn de kosten?

Een outplacement is een maatwerktraject. Ieder persoon is anders en bij Margreet Jonker krijg je een 1 op 1 individueel traject, speciaal op jou gericht. Na een persoonlijke kennismaking wordt een voorstel gedaan voor een traject van 6 of 9 maanden.

Afhankelijk welke instrumenten er in gezet worden kun je rekening houden met een bedrag tussen de 3000 en 5500 euro. Naast een budget is een persoonlijke klik met je begeleider belangrijk. Het maakt je traject nog succesvoller!

 

Wie betaalt een outplacement?

De werkgever betaalt over het algemeen de kosten. Soms zit het bedrag verwerkt in de transitievergoeding. Het budget dat je als werknemer meekrijgt is afhankelijk van je functie en de lengte van het dienstverband.

Ja, ik wil een outplacement traject

Contact opnemen

Transitievergoeding bij outplacement

Een werkgever is verplicht om bij gedwongen ontslag een transitievergoeding beschikbaar te stellen. Deze vergoeding is gebaseerd op het salaris en het aantal jaren dienstverband. De hoogte van het outplacementbudget is hier dus afhankelijk van. Transitievergoeding is dus de vergoeding die je krijgt om de begeleiding van de overstap naar een nieuwe baan te betalen of te investeren in een opleiding.

Neem contact op
TOPcoach Margreet Jonker

Ja, ik wil outplacement

Heb je vragen?