Re-integratiecoach Hengelo
Re-integratie 2e spoor Hengelo

Een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.
Er is weer licht aan de horizon!

Re-integratie Hengelo

Re-integratiecoach Hengelo

Je bent al een tijd ziek thuis en dus uit het arbeidsproces. In die tijd ben je niet bezig met werk, maar dan komt de tijd dat je weer aan het werk mag of moet. Dit vraagt om de nodige aandacht. Mogelijk zie je op tegen (nieuw) werk en om passend werk te zoeken.
Gelukkig is daar hulp voor, door mij als re-integratiecoach in te zetten.

Weer aan het werk, na een lange ziekteperiode, vraagt namelijk om de nodige aandacht.

Het hebben van werk is belangrijk, dit geeft je de voldoening. Je bent in je werk actief, je participeert in de maatschappij en hebt daardoor sociale contacten. Bij ziekte vervalt deze invulling. Het is daarom ook van essentieel belang om juist jou nu te begeleiden vanuit ziekte richting terugkeer in het arbeidsproces.

re-integratie

Ja, ik wil re-integratiecoaching

Re-integratie Hengelo

Re-integratie is het begeleiden van het veranderingsproces van het niet meer werken – door ziekte of arbeidsongeschiktheid – naar een (nieuwe) baan.

De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor jou als (langdurig) zieke werknemer, o.a. door het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij geldt dat door de werkgever alles in het werk gesteld dient te worden om jou terug te laten keren in je oude functie of in een andere functie binnen het bedrijf (dit noemen we 1e spoor en vindt plaats in het 1e ziektejaar).

Lukt dit niet binnen het bedrijf dan volgt een re-integratie 2e spoor, wat betekent dat je begeleid wordt naar een functie bij een ander bedrijf. Ook jij als werknemer bent verantwoordelijk en heb je verplichtingen om stappen te zetten richting nieuw en passend werk.

Re-integratie is de begeleiding naar een aanvaardbare werkoplossing, hetzij bij de eigen werkgever (1e spoor) hetzij bij een andere werkgever (2e spoor).

Heb je een ziektewetuitkering (ZW) of arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) via het UWV? Dan kan je aanspraak maken op een Werkfit traject van het UWV.

Ik bied jou als re-integratiecoach de begeleiding en coaching die je nodig hebt om vol zelfvertrouwen, op eigen kracht én met jouw mogelijkheden een passende baan te vinden.

Wat levert een re-integratietraject op?

verbeteren

 • Je krijgt inzichten in je kwaliteiten en talenten
 • Je wordt bewust van een volgende stap in je carrière
 • Je krijgt inzicht in de arbeidsmarkt en ziet nieuwe kansen
 • Je leert kijken naar mogelijkheden
 • Je krijgt weer energie én zin
 • Je laat het oude los én gaat er (weer) voor
 • Je ziet weer licht aan de horizon én dat is goud waard!

Re-integratie 2e spoor bij Margreet Jonker

Allereerst beginnen we met een oriënterend kennismakingsgesprek. Hierin wordt helder wat we voor elkaar kunnen betekenen en of er een match is voor een succesvolle samenwerking.

Uitgangspunt in de werkwijze is dat jij als klant centraal staat.
Een goede intake vind ik essentieel, omdat het gaat om vertrouwen en contact maken.  Al vragend en luisterend zal een diagnose gesteld worden.

Ook zal ik stilstaan bij verliesverwerking van je baan/functie en zal ik aansluiten bij waar jij op dat moment zit.

Hierna volgt een plan van aanpak, het zogenaamde trajectplan.
De rol van mij als de re-integratiedeskundige is steeds faciliterend, begeleidend, confronterend, stimulerend en ondersteunend zodat de goede kwaliteiten van jou benut kunnen worden. Ook jouw verantwoordelijkheid zal ik stimuleren om zo jou mee in beweging te brengen richting passende baan.

De nadruk komt steeds te liggen op wat jij wél kan in plaats van wat je niet meer kan.
Als je eenmaal weet wat je wilt, dan komt natuurlijk het solliciteren aan bod. Als sollicitatie-specialist ben ik daar zeer succesvol in.
Plaatsing op de arbeidsmarkt is de inzet van het re-integratietraject. Hier houdt het niet direct op omdat de nazorg na plaatsing óók een belangrijke ondersteuning is in het gehele proces.

De begeleiding/coaching is individueel en helemaal op jouw situatie afgestemd. Jij bent ‘uniek’ en wordt als zodanig door mij benaderd én behandeld!
Met elkaar spreken we af wanneer we individueel onze coachgesprekken hebben. Dit kan zowel live bij mij op kantoor of bij jou thuis of ook online achter de computer.

Elk traject is voor iedereen anders, echter het doel ‘het vinden van passend werk’ is hetzelfde bij een re-integratie 2e spoor traject.

De onderdelen en duur van het traject variëren dus ook van persoon tot persoon. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden.

Kennismaken of wil je meer informatie?

Neem contact op

Ervaringen van klanten met Margreet als Re-integratiecoach

“Via mijn werkgever moest ik een Re-integratietraject 2e spoor in. Ik zag daar wel tegenop, want ik wilde niet weg, maar was ook niet in staat om in mijn huidige functie te werken.
Margreet heeft me wel een cadeautje gegeven.  Ik ben met hele andere ogen gaan kijken naar mijn ziek zijn en kwam er achter dat er nog veel meer mogelijk is, ondanks de beperkingen. Nu werk ik weer volledig én met meer plezier”.

Els

Veel gestelde vragen Re-integratie

Wat is re-integratie?

Re-integratie is het begeleidingsproces van een werknemer die door ziekte zijn of haar vaste werkzaamheden niet meer kan verrichten.

Hoe ziet een re-integratietraject 2e spoor er uit?

We beginnen met een oriënterend kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt helder wat we voor elkaar kunnen betekenen en ook of er een match is voor een succesvolle samenwerking. Als we besluiten samen te werken volgt daarna een verdiepende intake, waarin een diagnose gesteld wordt. Aansluitend volgt een plan van aanpak, het zogenaamde trajectplan of plaatsingsplan.

Welk stappenplan wordt er gevolgd in een re-integratietraject?

Het re-integratietraject bestaat uit de volgende fases:

 1. Kennismaking en Intake
 2. Opstellen plaatsingsplan
 3. Van oud naar nieuw
 4. Beroepenoriëntatie
 5. Toeleiding naar plaatsing, waaronder sollicitatieondersteuning
 6. Monitoring traject
 7. Plaatsingsondersteuning

Is er een verschil tussen re-integratie en outplacement?

Bij re-integratie gaat het over een ‘zieke’ medewerker die zijn of haar werkzaamheden en taken tijdelijk of niet meer kan uitvoeren. Je wordt tijdens je re-integratie begeleid om je werkzaamheden weer te hervatten of aangepaste werkzaamheden te verrichten. Dus van ziekte naar weer werkzaam in het arbeidsproces.

Bij outplacement gaat het over een ‘gezonde’ medewerker die door omstandigheden wordt ontslagen. Deze medewerker moet gedwongen op zoek naar een andere baan buiten de huidige organisatie. Het is een proces van werk naar werk.

Wat is het verschil tussen re-integratie 1e en 2e spoor?

Re-integratie 1e spoor betekent terugkeer naar je huidige functie of aangepaste werkzaamheden of functie binnen het huidige bedrijf.

Re-integratie 2e spoor betekent dat je niet terugkeert in je huidige functie en ook niet bij je huidige werkgever, maar dat je een passende baan vindt bij een andere organisatie.

Wat is het verschil tussen een re-integratiecoach, re-integratieconsulent of re-integratiedeskundige?

De functienamen worden veelal door elkaar gebruikt. Soms is het afhankelijk vanuit welke organisatie er gewerkt wordt, bijvoorbeeld re-integratiebureaus, gemeenten en UWV.

De re-integratiecoach, -consulent of -deskundige helpt je in ieder geval met de begeleiding naar werk op een manier die bij jou past.

De klant vraagt aan Margreet:

Re-integratie 2e spoor begeleiding gevraagd

“Ik ben eigenaar van een goedlopende fysiotherapiepraktijk en heb een zieke medewerker die in kader van Wet Verbetering Poortwachter een 2e spoortraject in moet. Kan jij ons en hem daarin helpen om dit traject op te zetten? Ik weet niet of hij nog terug kan bij ons en mogelijk kan jij hem goed helpen en hem begeleiden richting een passende baan (elders)?”

Meer over Margreet
TOPcoach Margreet Jonker

Ja, ik wil re-integratiecoaching

Heb je vragen?