Wat is re-integratie?

Een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.
Er is weer licht aan de horizon!

Re-integratie Hengelo

Wat is re-integratie 1e en 2e spoor?

Re-integratie is het begeleidingsproces van een werknemer die door ziekte zijn of haar vaste werkzaamheden niet meer kan verrichten. In het begin van de re-integratie zal eerst binnen de huidige organisatie gekeken worden naar terugkeer in eigen werk of passend vervangend werk is. Dit is een zogenaamde re-integratie 1e spoor traject.

Lukt het niet meer om je oude functie te vervullen en binnen de huidige organisatie dan wordt er gekeken naar een nieuwe, passende baan buiten de organisatie. Hier spreken we dan over een re-integratie 2e spoor traject.

De werkgever en werknemer hebben beiden verplichtingen voor re-integratie in kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever moet het re-integratietraject inzetten. De werknemer heeft verplichtingen ten aanzien van solliciteren en passend werk te vinden.

lichaamstaal

Ja, ik wil re-integratiecoaching

Hoe ziet een re-integratietraject 2e spoor er uit?

We beginnen met een oriënterend kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt helder wat we voor elkaar kunnen betekenen en ook of er een match is voor een succesvolle samenwerking. Als we besluiten samen te werken volgt daarna een verdiepende intake, waarin een diagnose gesteld wordt. Aansluitend volgt een plan van aanpak, het zogenaamde trajectplan of plaatsingsplan.

Mijn rol als re-integratiedeskundige is steeds faciliterend, begeleidend, confronterend, stimulerend en ondersteunend, zodat de goede kwaliteiten van jou benut worden. Ook je verantwoordelijkheid zal ik stimuleren om je mee in beweging te brengen richting passende baan. De nadruk komt te liggen op wat je wél kan, in plaats van wat je niet meer kan. Doel van het re-integratietraject 2e spoor is plaatsing op de arbeidsmarkt en wel buiten het huidige bedrijf. Ook in het sollicitatieproces ben ik jouw coach, jouw steun en toeverlaat.

Elke persoon is uniek, vandaar dat elk traject anders is en afgestemd is op jouw situatie. De duur van het re-integratietraject kan dus ook van persoon tot persoon variëren. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden. Soms kan het traject ook het gehele 2e ziektejaar beslaan.

Welk stappenplan wordt er gevolgd in een re-integratietraject?

Na een verdiepende intake volgt een plan van aanpak, het zogenaamde plaatsingsplan, wat als doel heeft plaatsing in een functie buiten de organisatie van de werkgever.

Het re-integratietraject bestaat uit de volgende fases:

  1. Kennismaking en Intake
  2. Opstellen plaatsingsplan
  3. Van oud naar nieuw
  4. Beroepenoriëntatie
  5. Toeleiding naar plaatsing, waaronder sollicitatieondersteuning
  6. Monitoring traject
  7. Plaatsingsondersteuning

Is er een verschil tussen re-integratie en outplacement?

Ja zeker is er verschil. De begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Inhoudelijk zitten er wel overeenkomsten in, echter de aanleiding is heel anders.

Bij re-integratie gaat het over een ‘zieke’ medewerker die zijn of haar werkzaamheden en taken tijdelijk of niet meer kan uitvoeren. Je wordt tijdens je re-integratie begeleid om je werkzaamheden weer te hervatten of aangepaste werkzaamheden te verrichten. Dus van ziekte naar weer werkzaam in het arbeidsproces.

Bij outplacement gaat het over een ‘gezonde’ medewerker die door omstandigheden wordt ontslagen. Deze medewerker moet gedwongen op zoek naar een andere baan buiten de huidige organisatie. Het is een proces van werk naar werk.

Een ander verschil is dat de werkgever wettelijk verplicht is re-integratie aan te bieden (Wet Verbetering Poortwachter). Bij outplacement is de werkgever niet wettelijk verplicht actie te ondernemen. Meestal doet deze het uit goodwill.

Wat is het verschil tussen re-integratie 1e en 2e spoor?

Re-integratie 1e spoor betekent terugkeer naar je huidige functie of aangepaste werkzaamheden of functie binnen het huidige bedrijf.

Re-integratie 2e spoor betekent dat je niet terugkeert in je huidige functie en ook niet bij je huidige werkgever, maar dat je een passende baan vindt bij een andere organisatie.

 

Wat is het verschil tussen een re-integratiecoach, re-integratieconsulent of re-integratiedeskundige?

De functienamen worden veelal door elkaar gebruikt. Soms is het afhankelijk vanuit welke organisatie er gewerkt wordt, bijvoorbeeld re-integratiebureaus, gemeenten en UWV.

De re-integratiecoach, -consulent of -deskundige helpt je in ieder geval met de begeleiding naar werk op een manier die bij jou past.

verbeteren

Ja, ik wil dat de Sollicitatiecoach mij helpt!

Ja, ik wil een afspraak

Over Margreet Jonker

Margreet is de trotse eigenaar van trainings- en coachingsbureau Margreet Jonker. Ze weet op een bijzondere manier mensen te stimuleren en te motiveren om zo het beste uit zichzelf te halen. Ze maakt een sterkere versie van jezelf en/of van je team.

Margreet zet mensen in hun innerlijke kracht en brengt ze naar een excellent niveau van functioneren. Dit doet ze op een confronterende, spiegelende manier, zeer respectvol en in alle vertrouwen. Inspirerend!

Meer over Margreet
TOPcoach Margreet Jonker

Ja, ik wil re-integratiecoaching

Heb je vragen?